Μωρά θαλάσσιας χελώνας Caretta Caretta εκκολάφθηκαν στην παραλία Άγιος Ιωάννης

Μωρά θαλάσσιας χελώνας Caretta Caretta εκκολάφθηκαν στην παραλία Άγιος Ιωάννης στην Λευκάδα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο εδώ

Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές για την βοήθεια τους.